(TBMK) – Giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2020 đạt 932 triệu USD, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước…

Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), tổng sản lượng thủy sản tháng 2/2020 ước đạt 505 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, sản lượng khai thác đạt 260 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 245 nghìn tấn.

Lũy kế từ đầu năm 2020, tổng sản lượng ước đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11,8% kế hoạch năm 2020, trong đó, sản lượng khai thác 504 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 513,6 nghìn tấn.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu tháng 2/2020 (tính từ ngày 1/2-15/2/2020) đạt 219,9 triệu USD, lũy kế kim ngạch xuất khẩu là 711 triệu USD, bằng 85,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 2 năm 2020 ước đạt 440 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2020 đạt 932 triệu USD, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong tháng 1/2020, chiếm 54,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Trong tháng 1/2020, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản đều giảm, trong đó, thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Trung Quốc (giảm 40,2%).

Về nuôi trồng thủy sản, sản lượng nuôi tôm nước lợ ước đạt 61,1 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tôm sú ước đạt 30,5 nghìn tấn, tăng 11,9%, tôm thẻ chân trắng ước đạt 30,6 nghìn tấn, giảm 3,4%. Riêng Đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng tôm sú ước đạt 29,2 nghìn tấn, tăng 10,4%, tôm thẻ ước đạt 21,8 nghìn tấn, tăng 5,8%.

Đối với cá tra, sản lượng nuôi ước đạt 183,5 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh đạt sản lượng lớn như An Giang (53,1 nghìn tấn), Đồng Tháp (55,7 nghìn tấn).

Về khai thác thủy sản, trong tháng 2/2020, thời tiết biển thuận lợi đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân. Các ngư dân đã tích cực chủ động tham gia bám biển ở tất cả các vùng biển để khai thác hải sản, sản lượng khai thác đạt khá, có một số địa phương khai thác cá nổi sản lượng cao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên giá cá sụt giảm, hiệu quả sản xuất không cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *