(MK – ASEAN) – Thời gian qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Vĩnh An, huyện Châu Thành (An Giang) đã thoát nghèo từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với các mô hình sản xuất hiệu quả, như: trồng cây ăn trái, rau an toàn, chăn nuôi an toàn sinh học…

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả ở xã Vĩnh An

Điển hình như mô hình trồng xoài của ông Ngô Tấn Nửa (ấp Vĩnh Quới). Nhận thấy việc trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Nửa đã mạnh dạn chuyển đổi 1,3ha đất trồng lúa sang trồng xoài. 

Đến nay, mô hình mang lại thu nhập cho gia đình từ 80 – 120 triệu đồng/năm.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay, xã Vĩnh An vận động nông dân chuyển đổi trên 448 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao (cây ăn trái 135,13 ha, rau màu 312,95 ha).

Song song đó, xã còn tích cực tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *