(TBMK) – Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác tỉnh, đã có cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang – bà Võ Thị Ánh Xuân cho biết, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN&MT) luôn là vấn đề quan trọng đóng góp nguồn lực cho tăng trưởng và giải quyết ổn định các vấn đề xã hội.

Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang rất quan tâm lĩnh vực này và luôn có những chỉ đạo kịp thời để khai thác tốt nguồn tài nguyên nhưng phải đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tất cả các chương trình, kế hoạch, các chỉ đạo của Trung ương trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về TN&MT đều được tỉnh quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tỉnh cũng tập trung xây dựng, ban hành các thể chế theo thẩm quyền để điều chỉnh các mối quan hệ, giải quyết tốt các nhu cầu của xã hội.

thời báo mêkong
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, phát biểu tại hội nghị

Theo ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang, thời gian qua, sự hỗ trợ của Bộ TN&MT đã giúp công tác quản lý nhà nước về TN&MTcủa địa phương có sự chuyển biến tích cực.

Và để ngành TN&MT tỉnh An Giang tiếp tục phát triển, An Giang đã kiến nghị với Bộ TN&MT một số nội dung, bổ sung thêm các cơ chế chính sách về quản lý đất đai, hỗ trợ vốn thực hiện các chương trình, dự án về Biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường thực hiện các dự án xử lý môi trường ô nhiễm nghiêm trọng tại 6 bãi rác trên địa bàn tỉnh…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đề nghị, trong vấn đề quản lý đất đai đề nghị tỉnh nên có cơ chế đặc thù cho và tách bạch trong các nội dung sử dụng và chuyển đổi sử dụng đất. Đối với vấn đề di dân khỏi vùng sạt lở, đây là vấn đề cấp bách để di dời khoảng 20.000 hộ dân đang nằm trong các vùng có nguy cơ sạt lở cao, tuy nhiên với một số lượng lớn như vậy sẽ kéo theo nhiều khó khăn, Bộ trưởng đề nghị tỉnh phải lập đề án trình lên Chính phủ để Chính phủ xem xét hỗ trợ. Bên cạnh đó phải tính toán đến việc bảo vệ và sử dụng lại quỹ đất cũ, có thể tạo cơ chế chính sách cho doanh nghiệp có khả năng gia cố bảo vệ quỹ đất đó để phát triển có giá trị về thương mại.

Đối với những kiến nghị trong lĩnh vực xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng cho biết phải gắn trách nhiệm của những cơ sở gây ô nhiễm. Đối với rác thải y tế thì nước thải phải được xử lý tại chỗ, còn chất thải phải các bệnh viện phải có hợp tác với các đơn vị thu gom, chuyên trách và đủ năng lực xử lý.

Đối với vấn đề xử lý những khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Bộ trưởng cho biết chỉ những nơi ô nhiễm nằm trong danh mục của Thủ tướng phê duyệt thì mới được ngân sách hỗ trợ. Ngoài ra, Bộ đề nghị tỉnh nên hợp tác với những đơn vị có năng lực xử lý rác thải và việc này nên làm công khai, Bộ sẽ hỗ trợ những thủ tục pháp lý cũng như giới thiệu những công nghệ tiên tiến hiện đại và khuyến cáo khong nên đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác bởi những tồn tại bất cập tại các tỉnh khác đang là vấn đề chưa giải quyết được.

Ngô Tuấn