An Giang hiện đang xây dựng những mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; hướng tới sự phát triển bền vững, thu về giá trị gia tăng cao…


Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, năm 2017, tỉnh này có 17/21 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,11%; thu ngân sách tăng trên 13%; kim ngạch xuất khẩu đạt 820 triệu USD…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,1%, cao hơn cùng kỳ nhiều năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng linh hoạt về cơ cấu cây trồng, gắn với ứng dụng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai theo hướng thực chất, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, đã có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5,24%…”.

Cánh đồng lúa chất lượng cao, thế mạnh về nông nghiệp của An Giang

Xác định nông nghiệp là thế mạnh, An Giang đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng tỷ lệ cơ cấu giống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu; năng suất lúa liên tục tăng qua các năm; sản lượng lúa đạt bình quân khoảng 4 triệu tấn/năm (thuộc tốp đầu cả nước); giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 173 triệu đồng/ha…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cho biết, thời gian qua quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng nhanh, tổng sản phẩm xã hội đã đạt trên 55.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; thế mạnh về thương mại – dịch vụ và du lịch được phát huy tối đa; ngành nông nghiệp đang được tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và cạnh tranh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư… Tới đây, An Giang sẽ nỗ lực đột phá phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

P.V