(TBMK) – Sáng nay (23/3), HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường) nhằm kiện toàn một số chức danh của HĐND, UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Phước đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Huỳnh Thị Hằng (đã nhận quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị về việc giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, từ ngày 19/02/2020); đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Huỳnh Thị Hằng (số phiếu tán thành 60/60 đại biểu tham dự kỳ họp).

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng những cán bộ vừa được bầu bổ sung giữ các chức vụ quan trọng của HĐND và UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND tỉnh Bình Phước tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Mi – Giám đốc Sở Tài chính; tiến hành bầu bổ sung Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Anh Dũng – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tiến hành miễn nhiệm Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Thanh Loan (đã được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 01/02/2020).

HĐND tỉnh Bình Phước đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các cán bộ: Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Nội vụ, Đặng Hà Giang – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Lê Tiến Hiếu – Giám đốc Sở Tư pháp.

HĐND tỉnh Bình Phước tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình – nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước (đã được Bộ Quốc phòng điều động về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương từ ngày 24/02/2020).

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Phước đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; thông qua đề án đề nghị công nhận đô thị Chơn Thành là đô thị loại IV và xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *