(Mk - ASEAN) - Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong năm 2019, kết quả xếp hạng PCI của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng 16/63 tỉnh/thành cả nước và xếp 4/8 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, chỉ số thành phần tiếp cận đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được 6,95 điểm, xếp 31/63 tỉnh/thành cả nước và xếp 4/8 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ

Chỉ số tiếp cận đất đai là 1 trong 10 chỉ số thành phần đánh giá PCI, được xác định dựa trên các tiêu chí thành phần như: Tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có GCNQSDĐ; tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về nguy cơ rủi ro bị thu hồi mặt bằng sản xuất kinh doanh; tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng giá trị bồi thường cho mảnh đất bị thu hồi là thỏa đáng; tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng sự thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với sự thay đổi của giá thị trường và và tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về từng khó khăn cụ thể…

Đây là những tiêu chí khó thực hiện, song với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đem lại kết quả rất khả quan.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – ông Lê Ngọc Linh, cho biết: Tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian qua, đã có những chuyển biến tích cực; đặc biệt, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các ngành, chức năng và địa phương của tỉnh đã được tăng cường; công tác cấp GCNQSDĐ đã đạt được kết quả rất khả quan; tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có GCNQSDĐ đất ngày càng tăng.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bưu Điện tỉnh ký kết đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Để đạt được kết quả nêu trên, thời gian qua, toàn ngành TN&MT đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong đó, đối với công tác nâng cao chỉ số thành phần tiếp cận đất đai, Sở TN&MT đã đưa ra 5 giải pháp với 24 nhiệm vụ như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 3 Quyết định thành lập Tổ Hỗ trợ khắc phục một số khó khăn trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai từ 1 – 5 ngày so với quy định. Đồng thời, đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định về việc quy định quy trình luân chuyển hồ sơ khi xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện theo quy định này, từ năm 2018 đến nay, Sở TN&MT đã rút ngắn được thời gian xử lý tham mưu thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính từ 67 ngày xuống còn 48 ngày, rút ngắn được 19 ngày…

Trong năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đấu giá thành công 7 khu đất với tổng diện tích 41,47ha với tổng giá trị 1.249,13 tỷ đồng (giá khởi điểm là 1.092,46 tỷ đồng, tăng 156,67 tỷ đồng); thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 chuyển sang. Trong 2 tháng đầu năm 2020, Sở TN&MT đã tổ chức đấu giá thành 2 khu đất diện tích 28.519,8m2với tổng giá trị 199,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức 3 buổi Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp. Qua các Hội nghị này, Sở TN&MT đã tiếp nhận 50 kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và lĩnh vực thanh tra của 27 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực tiếp cận đất đai, trong năm 2020, ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả quyết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án tồn đọng trước Luật Đất đai năm 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *