(TBMK) - Vừa qua, Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu họp thông qua dự thảo Tờ trình danh mục sdự án đề nghị cho phép chuẩn bị đầu tư bổ sung trong năm 2019.

Ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của sở KH-ĐT, qua rà soát,có 47 dự án ( giảm 5 dự án so với dự thảo Tờ trình trước) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10.680 tỷ đồng (giảm 1.660 tỷ đồng) được đề nghị cho phép chuẩn bị đầu tư bổ sung trong năm 2019, cụ thể tiến hành khởi công trong giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, các dự án tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, y tế , các công trình phục vụ đời sống văn hóa, xã hội của người dân BR-VT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *