(MK-ASEAN) - Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.980,98 km², trong đó vùng ven biển và hải đảo có diện tích 1.571,3 km², chiếm 79% diện tích toàn tỉnh. Với lợi thế về diện tích biển, bờ biển, Bà Rịa - Vũng Tàu hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế biển như, khai thác cảng biển và vận tải biển, khai thác và chế biến hải sản, phát triển du lịch nghỉ dưỡng và tắm biển…

Những năm qua, BR-VT đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên biển; đồng thời dành nhiều nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh thu hút các dự án lớn, góp phần phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững…

Theo ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT: Những năm qua, với việc quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy tỉnh BR-VT về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung khai thác, tận dụng những lợi thế về vị trí gần biển và tài nguyên biển phong phú để xây dựng các trung tâm dịch vụ logistic, phát triển mạnh hệ thống cảng; đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch, với các loại hình du lịch biển đa dạng, phong phú…

Đến nay, hiệu quả hoạt động của hệ thống cảng đang ngày càng được nâng lên, tổng công suất khai thác của hệ thống cảng năm 2020 ước đạt 75 triệu tấn/năm; công suất khai thác cảng tăng từ 40% năm 2015 lên 53% năm 2020, trong đó hàng container bằng tàu biển đạt bình quân 2,93 triệu TEU/năm, tăng 23%/năm. Hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải trở thành cảng đầu tiên của Việt Nam và là cảng thứ 19 của thế giới đón được tàu mẹ siêu lớn với trọng tải đến 194.000 DWT.

Hiện nay, tổng số cảng biển đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 48/69 cảng, tổng công suất thiết kế đạt 155,7 triệu tấn/năm, trong đó có 07 dự án cảng container lớn với công suất 6,8 triệu TEUS/năm.

Dịch vụ hậu cần cảng, logistics cũng đã có những chuyển biến tích cực, hiện có 30 dự án kho bãi, logistics chuyên dùng đang hoạt động và đang xây dựng với diện tích 266ha đã góp phần tạo sự sôi động và lan tỏa trong ngành. Theo đó, doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tăng 3,53%/năm; doanh thu dịch vụ cảng ước tăng 9,69%/năm.

Đối với dịch vụ du lịch, từ năm 2016 đến nay các doanh nghiệp đã đưa vào khai thác kinh doanh 15 sản phẩm du lịch, 20 tour và 33 tuyến du lịch mới đã góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, BR-VT xác định phải phát triển kinh tế biển phải theo hướng bền vững, trên cơ sở tài nguyên biển và hải đảo được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, phát triển các ngành kinh tế biển như, khai thác cảng biển và vận tải biển, khai thác và chế biến hải sản, phát triển du lịch nghỉ dưỡng và tắm biển;  phát triển kết cấu hạ tầng biển, ven biển và đô thị ven biển; Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với BĐKH, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai; huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *