(MK - ASEAN) - Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng vốn thu hút đầu tư quý I/2021 là 95,34 triệu USD đạt 15,13% kế hoạch, chỉ đạt 50% so với cùng kỳ năm 2020; tổng diện tích đất thuê là 3.066ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 52,34% trên tổng số Khu công nghiệp và 62,23% trên số Khu công nghiệp đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng (13 Khu công nghiệp).

Theo số liệu của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Ban Quản lý), trong quý I/2021, Ban Quản lý đã cấp mới 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi tương đương 68,045 triệu USD đạt 23,33% kế hoạch năm; tổng diện đất sử dụng là 45,68ha. Trong đó, đầu tư nước ngoài (FDI) là 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 17,26 triệu USD, diện tích đất sử dụng là 3,27ha; đầu tư trong nước là 03 dự án với tổng vốn đăng ký 1.169 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 42,41ha; điều chỉnh vốn đầu tư cho 05 dự án FDI với tổng vốn đăng ký tăng thêm 27,3 triệu USD…

Theo đánh giá của Ban Quản lý, nguyên nhân dẫn đến tình hình thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm trong thời gian qua là do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tái bùng phát ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư của khu vực FDI và khu vực ngoài Nhà nước.

Cùng với đó, công tác xúc tiến đầu tư còn thụ động, chưa chủ động tiếp cận với các nhà đầu tư thực sự có tiềm năng; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ còn yếu, doanh nghiệp nội địa chưa đủ khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng của các doanh nghiệp FDI; số lượng, chất lượng nguồn lao động địa phương không đủ cung ứng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp; hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng còn chậm, gặp nhiều khó khăn…

Một số nhà đầu tư có tâm lý dè chừng trong giai đoạn dịch bệnh nên tạm dừng mọi hoạt động khảo sát đầu tư; một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất cầm chừng, giảm quy mô sản xuất, đầu tư trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh; một số doanh nghiệp cần phải làm thủ tục đầu tư hoặc tới giai đoạn ký hợp đồng chính thức nhưng không thể sang Việt Nam để có thể xúc tiến các thủ tục dẫn đến chậm tiến độ so với kế hoạch.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *