TBMK – Đến nay, ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 99% hộ gia đình khu vực nông thôn đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Và ngành điện lực cùng các địa phương ở tỉnh đang tăng tốc triển khai các dự án, công trình điện nhằm mục tiêu 100% hộ dân ở khu vực nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia.


Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết, năm 2017, Điện lực tỉnh đã đầu tư 29,16km đường dây trung thế ở khu vực nông thôn, với tổng vốn đầu tư 17,4 tỷ đồng.

Trong đó, huyện Xuyên Mộc 4,9km (vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng); huyện Châu Đức 14,59km (7,6 tỷ đồng); TX. Phú Mỹ 5,37km (3,5 tỷ đồng); huyện Long Điền 2,7km (1,55 tỷ đồng); huyện Đất Đỏ 1,6km (1,25 tỷ đồng).

thời báo mêkong

Năm 2018, ngành điện Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục triển khai 56 công trình điện, với tổng vốn đầu tư 148,07 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 18 công trình (tổng vốn đầu tư 78,9 tỷ đồng). Các dự án, công trình điện hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần hoàn thiện lưới điện nông thôn toàn tỉnh, nâng cao chất lượng cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.

Đến thời điểm này, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%. Có điện lưới quốc gia, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt.

Để hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân ở khu vực nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia vào năm 2020, hiện nay, các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng tốc triển khai các dự án, công trình điện.

Cụ thể như ở huyện Châu Đức, trong năm 2017, ngành điện đã đầu tư hơn 4,6km đường dây trung thế và 12 trạm biến áp công suất 1.440kVA cấp điện cho phụ tải tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

Năm 2018, trên địa bàn huyện Châu Đức, ngành điện tiếp tục đầu tư 6,1km đường dây hạ thế tập trung ở các xã: Đá Bạc, Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Bàu Chinh, Láng Lớn, Xà Bang, Sơn Bình, Kim Long và năm 2019 dự kiến đầu tư tiếp 6,5km.

Còn tại huyện Đất Đỏ, năm 2017, ngành điện đã đầu tư 3,1km đường dây trung thế, 11,3km đường dây hạ thế và 1 trạm biến áp công suất 675kVA. Năm 2018, tiếp tục cải tạo và xây dựng gần 33km đường dây hạ thế và trạm biến áp công suất 1.425kVA để bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

                                                                                                     Việt An