(TBMK) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An là 1 trong 10 nữ doanh nhân của Việt Nam nhận Danh hiệu Doanh nhân nữ Asean tiêu biểu...

Bà Tường Quỳnh Hương – Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Đại An

Mới đây, tại Lễ trao giải “Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu” tổ chức tại thủ đô Băng Cốc – Thái Lan, bà Tường Quỳnh Hương – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An là 1 trong 10 nữ doanh nhân của Việt Nam nhận Danh hiệu Doanh nhân nữ Asean tiêu biểu.

Lễ vinh danh Doanh nhân nữ tiêu biểu ASEAN là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nhân nữ trong sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như trong khu vực và quốc tế.