(TBMK) – Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, qua xem xét 79 đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm của tỉnh, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cấp mới bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho 37 sản phẩm.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có gần 730 sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Đây cũng là những sản phẩm tiêu biểu, chủ lực và tiềm năng của tỉnh. 

Không ít sản phẩm của Bắc Giang được bảo hộ nhãn hiệu đã xuất hiện nhiều tại các hội chợ thương mại trong cả nước

Trong số 37 sản phẩm được cấp bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa có các sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng như: Mì Chũ Xuân Trường (Lục Ngạn), Lợn sạch Thao Thanh (Lạng Giang), Hành tía Tân Yên, Khoai lang Bắc Lũng (Lục Nam)…

Thực tế, việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu như hiện nay. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động này, cơ quan chức năng, các địa phương đang tiếp tục tăng cường tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *