(MK - ASEAN) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn chỉ đạo kiểm tra, giải tỏa điểm tập kết than trái phép tại xã An Bá, huyện Sơn Động (Bắc Giang).

Theo Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao cho Chủ tịch UBND huyện Sơn Động chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh đối với nội dung báo chí phản ánh.

Lượng than tập kết trái phép tại thôn Vá, xã An Bá, huyện Sơn Động đang được giải tỏa

Đồng thời, tổ chức giải tỏa ngay điểm tập kết than trái phép tại xã An Bá và đề xuất xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/1/2021.

Trước đó, theo người dân địa phương và báo chí phản ánh: Những ngày gần đây, tại thôn Vá, xã An Bá, huyện Sơn Động có điểm tập kết than trái phép ven quốc lộ 31, đổ đống khối lượng lớn song không được che bạt và có tường bao xung quanh. Việc này khiến ngày nắng thì bụi bẩn, ngày mưa nước chảy lênh láng ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *