(TBMK) – Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 31.603 tỷ đồng; tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2019…

Báo cáo cho biết, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng 2/2020 có mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 21,04% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 2/2020 ước đạt 16.331 tỷ đồng, tăng 6,9% so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 31.603 tỷ đồng; tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tăng khá, tính chung 2 tháng đầu năm 2020 đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 52,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nội địa tăng mạnh, tháng 2 ước đạt 620 tỷ đồng; 2 tháng đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ.

2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Giang đạt gần 1,2 tỷ USD

Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 1.054 tỷ đồng; tăng 10,7% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 4.888 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 25.661 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tuy kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại trong 2 tháng đầu năm của tỉnh có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động tới sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực thương nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về vốn, chất lượng sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm… Một số dự án công nghiệp triển khai không đảm bảo tiến độ cam kết với tỉnh nên đã ảnh hưởng tới kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại chung.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang tiếp tục đôn đốc, giám sát các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động theo tiến độ đã cam kết; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn để các DN công nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *