(MK - ASEAN) - Năm 2018, xã Tiên Lục được công nhận đạt chuẩn NTM. Sau khi hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, ngày 14/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định công nhận xã Tiên Lục đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Vừa qua, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã Tiên Lục đạt chuẩn NTM nâng cao, giai đoạn 2015-2020.

Năm 2018, xã Tiên Lục được công nhận đạt chuẩn NTM. Sau khi đạt chuẩn, năm 2020, xã Tiên Lục được huyện Lạng Giang chọn là xã xây dựng NTM nâng cao.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã Tiên Lục đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên, bảo đảm phát triển bền vững.

Từ 10/14 tiêu chí ban đầu, sau một năm thực hiện, đến nay, xã Tiên Lục đã hoàn thành 14/14 tiêu chí NTM nâng cao. Một số tiêu chí đạt kết quả nổi bật như: 100% đường trục xã, trục thôn, liên thôn và hơn 99% đường ngõ xóm trong xã được trải nhựa, đổ bê tông. Các tuyến đường đều có đèn điện chiếu sáng, bảo đảm yêu cầu mỹ quan. Toàn xã nâng cấp, sửa chữa 9/9 nhà văn hóa thôn; rác thải sinh hoạt được xử lý tập trung, bảo đảm môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt hơn 54 triệu đồng/năm, tăng 13,5 triệu đồng so với thời điểm xét công nhận xã NTM năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,7%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Lạng Giang và xã Tiên Lục tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt chuẩn; hướng tới xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *