(TBMK) - Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiểm soát tốt quy trình sản xuất hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa đang là hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Điển hình như vùng sản xuất rau cần xã Hoàng Lương có quy mô 200ha, trong đó có 80ha sản xuất đạt tiêu chuẩn Vietgap, 1 ha sản xuất rau cần hữu cơ. Hiệu quả kinh tế từ sản xuất rau cần theo tiêu chuẩn Vietgap đạt từ 500-520 triệu đồng/ha/năm.

Vùng sản xuất rau cần Vietgap xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa

Để đạt được kết quả trên, 3 năm qua huyện, xã đã đầu tư cứng hóa được 7,5/11,5 km kênh mương, phục vụ việc tưới tiêu nước sản xuất rau cần. Trong đó, Ngân sách tỉnh, huyện, xã hỗ trợ 2,4 tỷ đồng xây dựng 1,2 km kênh mương. Ngoài ra, huyện, xã cũng tổ chức được hơn 30 lớp tập huấn, hướng dẫn người dân trong vùng sản xuất rau cần chăm sóc và sử dụng phân bón theo tiêu chuẩn Vietgap như hướng dẫn sử dụng phân bón, sử dụng thuốc BVTV sinh học, sử dụng nguồn nước sạch, quy trình kỹ thuật thu hoạch, bảo quản sản phẩm…