(TBMK) - Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM 2011- 2019) huyện Lạng Giang ( Bắc Giang) đã có 21/21 xã đạt chuẩn NTM, đồng thời cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia.

Toàn huyện đã huy động hơn 1.900 tỷ đồng xây dựng NTM. Thông qua đó, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp, hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Lạng Giang phấn đấu về đích huyện Nông thôn Mới trước năm 2020

Trong đó có nhiều kết quả nổi bật như: toàn huyện cứng hóa được gần 1.160km đường giao thông, nâng tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn đạt 89,8%; 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 100 xã, thôn có nhà văn hóa; giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống được bảo tồn.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, có liên kết sản xuất theo chuỗi, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Hết năm 2018, giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt 120,5 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,45%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *