(TBMK) - Thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô tập trung trên cơ sở điều kiện thổ nhưỡng, địa lý, khí hậu có nhiều thuận lợi được Yên Thế (Bắc Giang) triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đột phá đem lại hiệu quả kinh tế cao trong nhiều năm qua.

Đặc biệt, các sản phẩm thế mạnh ngày càng được nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất theo chuỗi; phát triển đa dạng với nhiều mô hình kinh tế vườn đồi, vườn rừng gắn với phát triển chăn nuôi.

Gà đồi Yên Thế được coi là thế mạnh của địa phương, là sản phẩm chủ lực của tỉnh Bắc Giang hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia. Hiện tổng đàn gà của huyện duy trì ổn định từ 4 đến 4,5 triệu con. Hàng năm, huyện xuất bán ra thị trường từ 13 đến 15 triệu con gà đồi thương phẩm, giá trị từ chăn nuôi gà năm 2019 ước đạt trên 1.500 tỷ đồng.

Chè xanh bản Ven (xã Xuân Lương) Ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường

Đến nay, nhãn hiệu gà đồi Yên Thế đã được bảo hộ sở hữu công nghiệp tại 3 nước Lào, Trung Quốc và Singapore.

Ngoài sản phẩm gà đồi, huyện Yên Thế còn có nhiều sản phẩm chăn nuôi khác như dê với tổng đàn trên 13 nghìn con, sản lượng đạt trên 800 tấn/năm, doanh thu đạt trên 130 tỷ đồng và đã xây dựng thành công nhãn hiệu “Dê núi Hồng Kỳ”; sản phẩm mật ong hoa rừng với trên 8 nghìn đàn ong cho sản lượng đạt trên 90 tấn/năm…

Bên cạnh đó, lĩnh vực trồng trọt của huyện cũng có nhiều sản phẩm thế mạnh tiêu biểu như: sản phẩm chè xanh, cây ăn quả có múi, nhãn, rau mầu… Trong đó, diện tích chè của huyện đến nay đã đạt khoảng 530ha, năng suất đạt 9-10 tấn/ha/năm, tổng sản lượng chè búp tươi đạt trên 4.300 tấn/năm. Nhiều sản phẩm của Yên Thế đã đến được với các thị trường tiêu thụ lớn như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *