(MK - ASEAN) - Đến hết năm 2020, huyện Lục Nam (Bắc Giang) dự kiến sẽ có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu đến năm 2024, sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Dự kiến hết năm 2020, huyện có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí đạt 16,04 tiêu chí/xã, 01 xã nông thôn mới nâng cao, 7 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thời gian qua toàn huyện đã huy động được trên 1.300 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 419 tỷ đồng, chiếm 32%.

Lục Nam có diện tích na lớn nhất tỉnh với 1.500ha, đang mang lại giá trị kinh tế cao.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn đứng tốp đầu tỉnh như: Vùng lúa chất lượng tập trung với diện tích khoảng 700ha; vùng cây ăn quả trên 6.500ha, trong đó có vùng vải thiều 3.500ha (lớn thứ hai tỉnh), vùng sản xuất Na 1.500ha (lớn nhất tỉnh), vùng sản xuất Dứa 350ha; vùng sản xuất rau an toàn, rau chế biến 1.800 ha; vùng lạc tại trên 950ha.

Huyện có 13 sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tập thể và chỉ dẫn địa lý Na Lục Na, giá trị sản xuất trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/ha.

Hạ tầng kinh tế được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ rệt đã cải tạo, nâng cấp, làm mới 87,15 km đường huyện, 7,37 km đường xã (nâng tỷ lệ cứng hóa đạt 100%); kiên cố hóa trường lớp học đạt trên 97,6%, đạt 100% chỉ tiêu đại hội, xã có nhà văn hóa đạt 100%; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, thời gian tới, Lục Nam xác định 8 nhóm giải pháp chính và tập trung mọi nguồn lực để duy trì, giữ vững các tiêu chí tại 13 xã đã đạt chuẩn, phấn đấu có 5 xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 11 xã nông thôn mới còn lại, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *