(MK - ASEAN) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH thép Cường Phát DST với số tiền là 270 triệu đồng.

Công ty TNHH thép Cường Phát DST có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Hoàng Mai, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trụ sở Công ty TNHH thép Cường Phát DST tại Việt Yên, Bắc Giang

Theo quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH thép Cường Phát DST đã thực hiện hành vi chuyển giao chất thải nguy hại cho tổ chức không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Cụ thể, ngày 10/10/2020, tại trụ sở Công ty TNHH thép Cường Phát DST, Công ty này đã chuyển giao 24.840 kg chất lỏng (chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất của Công ty) cho Công ty TNHH hóa chất Hoàng Ngân có địa chỉ tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để vận chuyển về Phú Thọ xử lý.

Theo Kết luận kiểm định môi trường số 56/KL(TTKĐ) ngày 16/10/2020 của Trung tâm Kiểm định môi trường – Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Bộ Công an, toàn bộ số chất lỏng nêu trên là chất thải nguy hại.

Qua kiểm tra xác minh Công ty TNHH hóa chất Hoàng Ngân và Xí nghiệp hóa chất Trường Thọ không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *