(MK-ASEAN) - “Đại hội thể hiện mong muốn được các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, đảng viên, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm theo dõi, kịp thời góp ý giúp BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững hơn, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030” - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu – Đồng chí Lữ Văn Hùng khẳng định.

Ngày 16/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc.

Tại phiên bế mạc, 100% đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với một số chỉ tiêu quan trọng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 47 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí (khuyết 1 đồng chí).

Đồng chí Lữ Văn Hùng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI;

Đồng chí Phạm Văn Thiều – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Đại hội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới gồm 10 đồng chí; Đồng chí Hồ Thanh Thủy – Bí thư Huyện ủy huyện Hòa Bình được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ số lượng của Trung ương, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới là: Phát triển nhanh, bền vững và tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội; Tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa; Quan tâm phát triển các loại hình đào tạo chất lượng cao; Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển các mô hình y tế chất lượng cao; Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ; Tập trung thực hiện 3 đột phá: đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia…

Phát biểu trước Đại hội, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Tỉnh ủy – Lữ Văn Hùng tin tưởng: “Tập thể BCH Đảng bộ tỉnh sẽ kế thừa những thành tựu đạt được của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có sức chiến đấu cao; triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Mỗi thành viên trong BCH Đảng bộ tỉnh sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn; giữ vững phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *