(MK - ASEAN) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có những khó khăn nhất định đã gây tác động không nhỏ đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. Nhưng với truyền thống anh hùng, đoàn kết thống nhất luôn nỗ lực không ngừng, khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân huyện Hòa Bình đã thực hiện thắng lợi trên nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Ấn tượng từ những con số. 

Tốc độ tăng trưởng trưởng kinh tế của huyện Hòa Bình khá cao, tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 – 2020 đạt 8,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (6,5%/năm); tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) tăng từ 35 triệu/người/năm vào năm 2015 lên 56 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dân công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Trong đó, khu vực I giảm từ 44% năm 2015 xuống còn 40%; khu vực II tăng từ 27% lên 29,5%; khu vực III tăng từ 29% lên 30,5%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 3.725 tỷ đồng, tăng 3,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Ông Hồ Thanh Thủy, Bí thư huyện ủy Hòa Bình.

Điểm sáng đáng ghi nhận đầu tiên là trên lĩnh vực công nghiệp – xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô sản xuất được mở rộng, không ngừng cải tiến, đổi mới dây chuyền công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Giá trị sản xuất đạt hơn 11.200 tỷ đồng, tăng bình quân 8,13%/năm. Đáng chú ý huyện Hòa Bình đã được phê duyệt huy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tỷ lệ 1/1000. Các dự án được đẩy nhanh tuyến độ như: dự án Điện gió Hòa Bình 1; dự án cơ sở hạ tầng khu nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp… Bên cạnh đó, lưới điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân tiếp tục được đầu tư xây dựng. Dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2015 – 2020 đã và đang triển khai đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, tỷ lệ hộ sử dụng điện trên 99%. Hoàn thành nhiều hệ thống cấp nước sinh hoạt, đưa tỷ lệ sử dụng nước sạch lên trên 70%….

Lĩnh vực nông nghiệp là điểm sáng của huyện Hòa Bình trong nhiệm kỳ qua. Ông Hồ Thanh Thủy – Bí thư Huyện ủy Hòa Bình cho biết, thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Triển khai nhân rộng nhiều mô hình sản cuất có hiệu quả như: mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nuôi tôm thâm canh bán thâm canh, quảng canh cải tiến, nuôi tôm kết hợp…Diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện hơn 16.400 ha, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao hơn 790 ha. Tổng sản giá trị sản lượng khu vực nông, lâm, thủy, sản đã tăng từ 4.740 tỷ đồng (theo giá 2010) năm 2015 lên trên 6.450 tỷ đồng.

Xây dựng nông thôn mới là một trong những điểm sáng trong nhiệm kỳ qua của huyện Hòa Bình

Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, tăng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển đổi cây lúa và sử dụng giống chất lượng cao. Huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cánh đồng lớn và liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Đến nay, toàn huyện có 6 cánh đồng lớn với diện tích hơn 1.000 ha. Tổng sản lượng lúa đạt trên 199.000 tấn (đạt 107% chỉ tiêu Nghị quyết). Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cùng người dân liên kết liên kết sản xuất gắn với bao tiêu, hằng năm có trên 21.000 ha diện tích được lúa được bao tiêu, chiếm hơn 70% tổng diện tích gieo trồng.

Một điểm đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo tiếp tục xây dựng thành công các xã nông thôn mới và nâng chất các tiêu chí của các xã nông thôn mới đã được công nhận nông thôn mới. Mặc dù triển khi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong điều kiện huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chính cao của các cấp, các ngành cùng với sự đồng lòng của người dân, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đưa ra nhiều quyết sách đúng dắn tháo gỡ khó khăn, huy động nhiều nguồn lực đẩy nhanh hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 7/7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới được tỉnh công nhân (đạt 175% chỉ tiêu Nghị quyết).

Canh tác bao tiêu nông nghiệp tại huyện Hòa Bình.

Phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Nhờ đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp  đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách ngoạn mục. Nếu như năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là trên 21% thì hiện nay tỷ lệ này hiện chỉ còn 1,97%. Đây là kết quả hết sức đáng mừng. Rất nhiều hộ làm ăn khấm khá có điều kiện kinh tế xây dựng nhà cửa khang trang hơn, tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra hiện nay đường xá, trường, trạm nói chung mình thấy phát triển rất nhiều.

Niềm vui đến từ những công trình giao thông nông thôn.

Bí thư Huyện ủy Hòa Bình Hồ Thanh Thủy cho biết thêm, trong nhiệm kỳ Đảng bộ huyện Hòa Bình còn rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được tổ chức chặt chẽ; đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề cơ bản, là niềm tin và động lực để Đảng bộ, quân và dân huyện Hòa Bình quyết tâm, phấn đấu nhiều hơn nữa, đạt thành tích cao hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đạt được mục tiêu là giữ vững và nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới và phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng huyện khá và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh sau năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *