Ông Từ Minh Phúc – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi

Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi có 3 tuyến kênh cấp 1 với chiều dài hơn 25 km, 39 tuyến kênh cấp 2 với chiều dài trên 170 km và 93 tuyến kênh cấp 3 và cấp 3 vượt cấp với chiều dài hơn 300km; hệ thống kênh trên địa bàn huyện được liên kết với nhau tạo thành hệ thống tưới tiêu tự nhiên, liên hoàn cho các xã, thị trấn trong huyện. Trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của tỉnh, hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo đã và đang đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất, dân sinh và phòng chống thiên tai.

Theo đó, huyện đã tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bao gồm: Kênh, đê, đập, cống, trạm bơm, và các công trình thủy lợi ứng phó với biến đổi khí hậu, công trình phòng chống xâm nhập mặn; các công trình đảm bảo tiêu úng, trọng điểm là hệ thống kênh trục cấp II, hệ thống cống Hương lộ, Quốc lộ.

Ông Từ Minh Phúc – Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi cho biết, đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng xây dựng hoàn thành 12 ô đê bao khép kín gắn với trạm bơm điện, tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng; kiên cố kênh mương xương cá nội đồng trong ô đê bao khép kín Nam Hưng với kinh phí 1,7 tỷ đồng; đầu tư sên vét 124 lượt tuyến kênh tạo nguồn (kênh cấp 2, cấp 3 và cấp 3 vượt cấp), tổng kinh phí trên 148 tỷ triệu đồng.

Hoàn thiện hệ thống thủy lợi là nhiệm vụ trong tâm của huyện Vĩnh Lợi

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, từ nguồn vốn thủy lợi lợi phí và nguồn vốn Nghị Định 35 hỗ trợ đất trồng lúa huyện đã đầu tư sên vét gần 40 tuyến kênh thủy lợi, tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện sên vét hơn 260 tuyến kênh nội đồng trên địa bàn. Nhìn chung, hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được tập trung xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; hình thành các vùng thủy lợi hoàn chỉnh, khép kín, đảm bảo diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.

Cùng với đó, hệ thống thuỷ lợi của các xã, thị trấn được thiết kế và xây dựng phù hợp với quy hoạch hệ thống thuỷ lợi chung của huyện đảm bảo tưới, tiêu cho trên 22.690ha đất canh tác sản xuất hàng năm của huyện. Nhời tập trung hoàn thiện hệ thống thủy lợi nên trong nhiều năm qua trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi chưa để xảy ra tình trạng mất mùa do úng, hạn gây ra, góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định, nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *