(MK - ASEAN) - Những ảnh hưởng tiêu cực do Covid - 19 gây ra đã tác động đến tăng trưởng chung của nền kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Để bù đắp vào khoảng thiếu hụt này và đảm bảo giữ vững đốc độ tăng trưởng, việc giải ngân vốn đầu tư công từ những công trình, dự án động lực được xem là giải pháp quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tập trung làm tốt, trong đó có tỉnh Bạc Liêu.

Giải ngân còn chậm

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn Ngân sách địa phương và một số nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ). Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thông báo kịp thời đến các chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn đi kiểm tra thực tế các công trình trọng điểm của tỉnh để nắm bắt khó khăn, tháo gỡ kịp thời; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ liên quan đến đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chủ đầu tư triển khai thực hiện, đẩy mạnh kết quả giải ngân trong tình hình khó khăn chung của đất nước vừa qua. Đặc biệt, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung làm Trưởng Ban.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (áo đen, giữa) kiểm tra công tình dự án điện gió huyện Đông Hải.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ đầu tư và Ban quản lý các dự án chủ động xây dựng ngay kế hoạch giải ngân, ban hành các giải pháp và tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Trong đó, phấn đấu đến 20/6/2020 phải giải ngân đạt 40% kế hoạch. Tuy nhiên, đến trung tuần tháng 6/2020 vốn đầu tư công chỉ giải ngân được hơn 883.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 28,13% kế hoạch. Trong đó, có nhiều nguồn vốn giải ngân đạt tỷ lệ rất thấp như: Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 146.068/445.357 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,8% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giải ngân được 43.421/158.395 triệu đồng, đạt tỷ lệ 27,41%; Vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân được 16.796/219.477 triệu đồng, đạt tỷ lệ 7,65%.

Theo đánh giá, nguyên nhân dẫn đến tiến độ đầu tư các dự án trong và ngoài ngân sách còn chậm, tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp là do một số dự án đang trong quá trình tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình phê duyệt thiết kế Bản vẻ thi công – Dự toán nên chưa có khối lượng. Thêm vào đó, một số dự án đã có khối lượng thi công ngoài hiện trường nhưng do nhà thầu chậm làm hồ sơ thanh toán nên chưa có báo cáo giải ngân trên hệ thống Tabmis. Ngoài ra, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia mới được phân bổ vào cuối tháng 3/2020 một số huyện vẫn chưa kịp thời làm thủ tục phân bổ nên chưa có giải ngân…

Các biện pháp khắc phục

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách góp bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sát sao, nghiêm túc trong việc đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, nhà thầu thi công hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, đặc biệt là phải quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB…

Bạc Liêu khẩn trương hoàn thiện các công trình đầu tư công.

Song song đó, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, nhất là những dự án trọng điểm, dự án có kế hoạch vốn lớn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư; điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm như: Các tuyến đường ô tô về trung tâm xã, xây dựng giao thông nông thôn bằng nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ vật tư và nhân dân cùng làm; đường Hộ Phòng – Gành Hào, đường Giá Rai – Gành Hào (giai đoạn 2)…

Cùng với đó là tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án; các đơn vị được giao làm đầu mối cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ đăng ký đầu tư, kể cả tiến độ thực hiện các hồ sơ pháp lý của Nhà đầu tư. Quan tâm hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG, dự án nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh, dự án nuôi tôm công nghệ cao. Kiểm tra, đôn đốc các dự án đã cấp phép đầu tư; rà soát lại những dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm để có biện pháp xử lý theo quy định.

Tích cực chỉ đạo đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung kịp thời cho các chương trình, dự án đầu tư đã được xác định, tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, vốn đầu tư các thành phần kinh tế, vốn của dân cư, vốn đầu tư nước ngoài, các nguồn vốn ODA, NGO…Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội của cả năm để bù vào những ngành bị hụt do dịch Covid-19 và hoàn hành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh là 11% trong năm 2020.

Một số dự án hiện nay vẫn còn đang vướng giải phóng mặt bằng nhưng chưa được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện như: Dự án xây dựng quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh, Dự án xây dựng hạ tầng khu hành chính tỉnh, Xây dựng đường Hòa Bình, TP.Bạc Liêu, Dự án xây dựng tuyến đường Hộ Phòng – Gành Hào, Dự án đầu tư xây dựng cầu Xẻo Vẹt và đường nối vào cầu Xẻo Vẹt, Dự án xây dựng cầu Kinh Tư 2 – Cầu Châu Ðiền (Ðường về  trung tâm xã Long Ðiền Ðông)….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *