(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với Công ty TNHH Sunway Vina, do đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Công ty TNHH Sunway Vina có địa chỉ tại Khu công nghiệp Quế Võ 3, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả bằng biện pháp tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi chủ đầu tư đưa công trình vào hoạt động, sử dụng.

Việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được tổ chức ngay kể từ ngày nhận được Quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH Sunway Vina chi trả.

Công ty TNHH Sunway Vina phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Sunway Vina không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *