(MK - ASEAN) - Song song với việc xây dựng Nông thôn mới (NTM), tỉnh Bắc Ninh đã và đang xây dựng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần hoàn thiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 và lên kế hoạch thực hiện năm 2021.

Kết quả thực hiện Chương trình OCOP trong 7 tháng đầu năm 2020

Ngày 25/5/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Cùng với đó, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh cũng đã có những công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với báo Bắc Ninh, đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền tới cộng đồng về Chương trình OCOP.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh cũng đã phối hợp với các đơn vị tư vấn làm việc với các chủ thể về việc chuẩn hóa sản phẩm và hoàn thiện hồ sơ dự thi, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Năm 2020, tỉnh Bắc Ninh có 14 chủ thể tham gia Chương trình OCOP và 33 sản phẩm đủ điều kiện dự thi đánh giá, phân hạng, 3 sản phẩm chưa đủ điều kiện dự thi. Kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá, phân hạng tỉnh: Có 3 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 30 sản phẩm đạt hạng 4 sao.

Bắc Ninh xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Bắc Ninh xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Các cấp ban, ngành cũng đã quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Chương trình OCOP các cấp, đồng thời tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh cho chủ thể sản xuất và tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

Định hướng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021

Cùng với tiến độ thực hiện các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới của các địa phương trong tỉnh thì kế hoạch xây dựng Chương trình OCOP cho năm 2021 vẫn tiếp tục được hoàn thành.

Để đẩy mạnh Chương trình OCOP, sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh đã khuyến khích, hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, tích cực thực hiện Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn.

Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh đề nghị TW sớm tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 và đề xuất Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, đồng thời ban hành chính sách Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đọan 2021-2025. Đây cũng là căn cứ quan trọng để các địa phương xây dựng kế hoạch, ban hành chính sách triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ để người dân, HTX, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP tiếp xúc với nhau, trao đổi và nắm bắt thêm thông tin để có kế hoạch sản xuất cho từng sản phẩm. Từ đó, những khó khăn trong chất lượng, số lượng sản phẩm sẽ được đảm bảo hơn, nhằm hướng tới những thị trường khắt khe trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *