(MK – ASEAN) – Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao gần 78.500m2 đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Từ Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên các tờ trích lục bản đồ do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh xác nhận trong hồ sơ đất.

Ảnh minh họa

Trong đó, đất đã thực hiện xong bồi thường, hỗ trợ (gồm: 69.548,7m2 đất trồng lúa; 7.033,9m2 đất giao thông, thủy lợi; 1.903,lm2 đất mặt nước chuyên dùng theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

Đất ở (378 lô) 33.090,0m2; đất Nhà văn hóa 2.043,0m2; đất giáo dục 2.270,5m2; đất công viên cây xanh 2.920,5m2; đất bãi đỗ xe 1.830,0m2; đất thể dục thể thao 1.620,0m2; đất giao thông 32.593,4m2; đất hạ tầng kỹ thuật 2.118,3m2.

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tổ chức bàn giao khu đất và hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *