(TBMK) - Toàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) hiện có 6.030ha đất canh tác, trong đó đất trồng lúa 5.140ha, đất trồng rau màu 380ha, đất trồng cây ăn quả và hoa 350ha, đất sản xuất theo mô hình lúa cá kết hợp 160ha.

Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, hàng năm huyện đã hỗ trợ các đơn vị, cá nhân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hoá các khâu sản xuất. Trên địa bàn huyện hiện có 229 máy làm đất các loại, 104 máy gặt đập liên hợp, 03 máy cấy động cơ và 33 máy cấy bằng tay, đảm bảo cơ giới hoá 100% khâu làm đất, gần 90% khâu thu hoạch…

Đặc biệt, Thuận Thành đã triển khai xây dựng cánh đồng lớn và sản xuất hàng hóa tập trung: Sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao quy vùng từ 3ha trở lên với diện tích từ 1.200 đến 1.500 ha/năm; Sản xuất rau màu các loại với diện tích 900 ha/năm; Sản xuất cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao với diện tích 350ha.

Trồng dưa lưới Nhật Bản tại trang trại Delcofarm (huyện Thuận Thành)

Các mô hình điển hình như: HTX dịch vụ nông nghiêp xã Nghĩa Đạo, Ninh Xá quy vùng liên kết sản xuất lúa theo chuỗi giá trị tổ chức sản xuất lúa giống và thu mua ngay tại ruộng sau khi thu hoạch với quy mô mỗi xã từ 40 – 50 ha/vụ; Các mô hình trang trại có liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định, hiệu quả như trang trại Del- coFarm thôn Quán Tranh – xã Nguyệt Đức sản xuất rau thủy canh, gà đẻ trứng áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; trang trại Giang Nam có quy mô diện tích khoảng 05ha tại thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra còn có trên 200 mô hình kinh tế trang trại, VAC trên địa bàn huyện sản xuất có hiệu quả. Hàng năm toàn huyện còn xây dựng, triển khai thực hiện từ 5 – 6 mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp từ việc xây dụng các mô hình, lựa chọn cây, con giống có chất lượng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã làm giảm tối đa các chi phí sản xuất đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Ngoài ra, do áp dụng quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên các sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *