(MK - ASEAN) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (Sở Xây dựng Bắc Ninh) đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án được giao nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng lĩnh vực y tế, giáo dục tại địa phương.

Được biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh đang thi công 5 dự án thuộc lĩnh vực y tế; 7 công trình và hạng mục thuộc lĩnh vực giáo dục; chuẩn bị đầu tư 8 dự án.

Đây là những công trình trọng điểm tại các địa phương, có ý nghĩa thiết thực đến hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dạy, học tập của các nhà trường.

Tiến độ triển khai luôn được lãnh đạo các cấp, địa phương và Ban Quản lý quan tâm, chỉ đạo các nhà thầu tích cực hoàn thiện. Nhiều công trình, hạng mục công trình hoàn thành sớm và đúng kế hoạch. Điển hình như dự án nâng cấp trường Trung cấp Y tế thành trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh (giai đoạn 1). Công trình thi công xong toàn bộ các gói thầu, bàn giao đưa vào sử dụng và có quyết định phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh…

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động tại các dự án, ngoài việc thường xuyên giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ, Ban thực hiện chế độ giao ban công trường theo định kỳ và đột xuất. Tùy theo tình hình thực tế tại công trường, qua các cuộc họp các đơn vị phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Thời gian tới, Ban chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng Trung tâm y tế huyện Thuận Thành; đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện Yên Phong; trình duyệt dự án trường THPT Yên Phong I phân khu 2…

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu bàn giao các gói thầu đã hoàn thành thuộc các dự án: Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, THCS Lê Văn Thịnh, THPT Hoàng Quốc Việt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *