(TBMK) - Mới đây, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Hồ Gươm (Lương Tài)

Sau 9 năm thực hiện Chương trình, xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, đạt được những kết quả toàn diện, tích cực. Diện mạo nông thôn ở tất cả các địa phương đã trở nên khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; nhiều hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư tu tạo, nâng cấp, xây dựng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được phát triển.

Tỉnh Bắc Ninh từ bình quân chỉ đạt 8,84 tiêu chí/xã năm 2010, đến nay đã đạt 18,85 tiêu chí/ xã (tăng 10 tiêu chí/xã và vượt 0,85 tiêu chí so với kế hoạch năm 2020). Hiện toàn tỉnh có 89/97 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 91,75% tổng số xã, (vùng ĐBSH là 83,59% và cả nước là 50,26% tổng số xã).

Bắc Ninh đã có 4 đơn vị cấp huyện (các huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng NTM; thành phố Bắc Ninh có 3/3 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh có 8/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Thời gian tới các huyện, xã đều có kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *