(MK - ASEAN) - Vừa qua (ngày 21.7.2020), đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi).

Tham gia đoàn công tác có các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở; lãnh đạo và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hoàng Anh Dũng – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc PC Quảng Ngãi đã báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định 60) được ban hành, về “Thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc”, trong giai đoạn năm 2016-2020, việc thực hiện QCDC của PC Quảng Ngãi được triển khai thực hiện tốt.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức tư tưởng và phát huy quyền dân chủ, tạo sự gắn bó, đoàn kết cao. Ban thanh tra nhân dân của PC Quảng Ngãi thường xuyên phối hợp với Công đoàn giám sát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, người lao động. PC Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng các văn bản thực hiện QCDC phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phát huy được nghĩa vụ, quyền làm chủ của CBCNV và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn công tác đã có nhiều chất vấn liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở của PC Quảng Ngãi. Trọng tâm là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; vai trò của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở đánh giá cao giá cao kết quả thực hiện QCDC cơ sở của PC Quảng Ngãi; đặc biệt là các cấp ủy, chính quyền Công ty đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng chí mong muốn thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa; quyền dân chủ của CBCNV trong Công ty; nâng cao, đổi mới và trách nhiệm hơn trong công tác phục vụ nhân dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *