Hiện việc rà soát, bàn giao sổ BHXH vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo đó, nhiều sổ BHXH của NLĐ có quá trình tham gia BHXH trước năm 2008 đang gặp vướng mắc do mức tiền lương, chức danh nghề, các loại phụ cấp không ghi cụ thể. Nhiều NLĐ không nhớ chính xác thông tin về thời gian, chức danh, ngạch bậc tiền lương…

TBMK – Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 17/5/2018, cả nước đã bàn giao được 12.426.291 sổ BHXH cho người lao động (NLĐ), đạt tỉ lệ 85,14% tổng số sổ phải bàn giao.


Hiện việc rà soát, bàn giao sổ BHXH vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo đó, nhiều sổ BHXH của NLĐ có quá trình tham gia BHXH trước năm 2008 đang gặp vướng mắc do mức tiền lương, chức danh nghề, các loại phụ cấp không ghi cụ thể. Nhiều NLĐ không nhớ chính xác thông tin về thời gian, chức danh, ngạch bậc tiền lương… nhưng vẫn ký vào phiếu đối chiếu, gây nhiều khó khăn cho công tác rà soát.

Nhiều sổ BHXH có quá trình phức tạp, do NLĐ luân chuyển nhiều đơn vị, thông tin ghi trên sổ không đầy đủ, rõ ràng; chữ ghi trên sổ bị nhòe, mờ, thiếu thông tin, đặc biệt là thông tin số chứng minh nhân dân; nhiều người sử dụng lao động và NLĐ chưa tích cực phối hợp rà soát, bàn giao sổ BHXH. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có số lao động trải rộng khắp cả nước, gây khó khăn cho việc phát mẫu, thu hồi mẫu rà soát; nhiều trường hợp NLĐ di chuyển từ địa phương khác đến, nhưng sổ BHXH ở tỉnh cũ chưa được chốt, rà soát.

Tại buổi làm việc ngày 18/5 giữa lãnh đạo BHXH Việt Nam với 16 BHXH tỉnh, thành phố
có tỷ lệ bàn giao sổ BHXH cho NLĐ đạt dưới 80% (tính đến ngày 30/4/2018), BHXH các tỉnh, thành phố đã đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ BHXH cho NLĐ. Đồng thời, cam kết sẽ đạt tỷ lệ bàn giao đạt 95% vào ngày 30/6/2018 và 100% trong tháng 9/2018; đảm bảo tiến độ, kế hoạch do BHXH Việt Nam giao.

Trí Bảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *