(MK - ASEAN) - Bộ Công an và Công an các địa phương trong cả nước đã và đang chủ động đấu tranh, ngăn chặn, vạch trần, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối. Ngay từ rất sớm, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xây dựng triển khai nhiều kế hoạch, phương án...

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử Bộ Công an cho biết: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước sẽ diễn ra trên toàn quốc trong ngày 23/5. Để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của nhân dân cả nước, Bộ Công an đã có những bước chuẩn bị từ sớm, rất kỹ lưỡng về tất cả các mặt, trên khắp cả nước.

Theo đó, ngay từ tháng 7/2020, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã xác định “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng Công an”.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị và Kế hoạch công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử, thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an đã ban hành 9 Phương án, Kế hoạch, trên 150 Điện chỉ đạo, văn bản thông báo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; tổ chức 4 phiên họp, nhiều đợt kiểm tra, rà soát thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử ở các địa phương, nhất là những khu vực trọng điểm, còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an cả nước đã tập trung nắm tình hình bên trong, bên ngoài, tình hình từ cơ sở liên quan đến quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý, giải quyết ổn định tại chỗ nhiều vấn đề, vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa, làm thất bại các âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá cuộc bầu cử, chống phá công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự các Hội nghị hiệp thương, Hội nghị lấy ý kiến cử tri; xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu; chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các khu vực dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Chỉ còn 2 tuần nữa cuộc bầu cử sẽ diễn ra trên cả nước, trong khi đó tình hình dịch COVID- 19 diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khu vực đã và đang phải thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa, đặt ra những thách thức chưa từng có trong triển khai lực lượng, biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho cử tri đi bầu cử và cán bộ Công an tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Chính vì vậy, thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, trong đó: Nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn Ngày bầu cử tại từng địa bàn, từng khu vực bỏ phiếu; tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

Triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp theo các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đã được phê duyệt, đồng thời kiểm tra, rà soát để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, trong đó có phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *