(TBMK) - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bến Tre phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Giồng Trôm vừa tổ chức tổng kết mô hình bưởi da xanh xen trong vườn dừa.

Kết quả thực hiện từ mô hình cho thấy, số lượng phân hóa học sử dụng giảm từ 20 – 30%. Năng suất và sản lượng tăng đáng kể. Đặc biệt, cây phát triển xanh tốt hơn dùng phân thuốc hóa học.

Vườn bưởi xen dừa nhà ông Lê Văn Tươi.

Từ mô hình định hướng cho nông dân thực hiện quy trình, áp dụng những biện pháp kỹ thuật tiến bộ phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương nhằm tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng. Đồng thời, tạo tiền đề cho nông dân sản xuất hữu cơ đạt chứng nhận trong thời gian tới, tạo mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để đảm bảo tiêu thụ ổn định.

Được biết, Mô hình bưởi da xanh xen dừa được thực hiện quy mô 5ha, có 13 hộ tham gia. Qua 13 tháng triển khai áp dụng, mô hình đã tổ chức 1 lớp tập huấn sản xuất bưởi da xanh theo hướng hữu cơ và 2 buổi tọa đàm học tập kinh nghiệm của các nông dân trong và ngoài mô hình.

Các hộ tham gia được hỗ trợ 100% chi phí tập huấn và 30% chi phí mua vật tư nông nghiệp, vật tư sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *