(TBMK) - Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ lãi suất phát triển sản xuất tại các xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2014-2019.

Theo đánh giá tại hội nghị, chương trình HTLS đã tạo điều kiện cho các thành viên trong các THT, HTX tiếp cận nguồn vốn vay từ chương trình HTLS, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để phục vụ, mở rộng cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và phát triển kinh tế hộ bền vững, đáp ứng yêu cầu cho phát triển sản xuất theo bộ tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Kết quả qua 6 năm thực hiện chương trình, số tiền được HTLS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019 trên 13,7 tỷ đồng. Số dư nợ được HTLS trên 315,4 tỷ đồng.

Chương trình hỗ trợ lãi suất (HTLS) là nội dung hỗ trợ kinh tế hợp tác, làng nghề theo chủ trương của UBND tỉnh Bến Tre, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất tại các xã xây dựng NTM. Nguồn vốn thực hiện chương trình từ nguồn vốn Trung ương thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được phân bổ hàng năm. Đối tượng được hỗ trợ là thành viên tham gia các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), làng nghề, làng nghề truyền thống thuộc các xã xây dựng NTM.

Tính đến năm 2019, chương trình đã thực hiện 6 năm. Giai đoạn 2014-2016, định mức được HTLS đối với mỗi hộ vay tối đa 50 triệu đồng/năm. Định mức HTLS tối đa là 7%/năm. Thời gian HTLS tối đa 12 tháng.

Giai đoạn 2017-2019, định mức được HTLS mỗi hộ vay tối đa 100 triệu đồng/ năm; định mức HTLS là 100% theo thực tế lãi suất cho vay của ngân hàng. HTLS tối đa 12 tháng cho các hộ vay có chu kỳ sản xuất dưới 2 năm. HTLS tối đa 24 tháng chocáchộvaycóchukỳsản xuất trên 2 năm. HTLS tối đa 36 tháng cho đối tượng là các HTX có nhu cầu vay vốn để xây dựng nhà xưởng, mua trang thiết bị, máy móc thiết bị sơ chế đóng gói sản phẩm … phục vụ sản xuất nhưng phải có dự án cụ thể và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *