(MK-ASEAN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Nguyễn Hữu Lập khẳng định: Bến Tre đã quan tâm, có bước đi, cách làm thích hợp để quy hoạch phát triển vùng kinh tế ven biển một cách khá nhanh và đồng bộ, nhằm khai thác tốt tiềm năng kinh tế, gắn với việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển.

Với đường bờ biển dài trên 65km, tỉnh Bến Tre rất thuận lợi trong phát triển kinh tế biển theo hướng toàn diện, gồm: nuôi trồng, đánh bắt, dịch vụ, cảng cá, phát triển du lịch biển… Đặc biệt là các ngành kinh tế thuần biển đóng góp giá trị khá lớn trong GRDP của tỉnh.

Theo thống kê, tổng số tàu cá đăng ký toàn tỉnh Bến Tre là 3.910 chiếc, công suất bình quân 346 CV/chiếc, trong đó hoạt động xa bờ 2.162 chiếc, công suất bình quân 588 CV/chiếc, tăng 81 chiếc so cùng kỳ. Trong những tháng đầu năm 2020, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt trên 200.000 tấn.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện có 16 dự án điện gió đã được cấp chủ trương đầu tư, trong đó 06 dự án đã được phê duyệt quy hoạch. Có 03 dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Bến Tre có bước đi thích hợp và cách làm mới trong quy hoạch phát triển vùng kinh tế ven biển

Có thể nói, thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, cũng như góp phần phát triển bền vững khu vực kinh tế biển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Nguyễn Hữu Lập cho biết, nhằm thúc đẩy và phát huy cao lợi thế kinh tế biển, thời gian qua, tỉnh đã nghiên cứu, ban hành một số chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế biển, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà nói chung và 03 huyện ven biển nói riêng.

Cùng với đó, Bến Tre đã quan tâm, có bước đi, cách làm thích hợp để quy hoạch phát triển vùng kinh tế ven biển một cách khá nhanh và đồng bộ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Thời gian tới, để phát triển thành công, tạo đột phá một số ngành kinh tế biển, tỉnh Bến Tre sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 03 huyện ven biển. Tổ chức rà soát, quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp; đồng thời, nghiên cứu các phương án phát triển đô thị ven biển bền vững, đô thị thông minh gắn với đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Song song đó, tỉnh Bến Tre cũng sẽ kết hợp phát triển du lịch biển. Trong đó, quan tâm đầu tư và kêu gọi đầu tư hoàn thiện hạ tầng phát triển du lịch, nhất là giao thông, điện, nước tại các vùng có tiềm năng phát triển du lịch biển ở các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại.

Đối với hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, Bến Tre tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển các vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, nhân rộng các mô hình nuôi thủy sản thích ứng với BĐKH; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến thủy hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *