(MK - ASEAN) - Thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ “Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh đến năm 2020”, nhất là trong việc kiến tạo môi trường khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, những năm qua, Bến Tre đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Bến Tre đã ban hành nhiều chính sách, kế hoạch, chương trình hành động, nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư – kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN.

Doanh nghiệp Bến Tre tham gia chương trình kích cầu tiêu dùng tại TP.HCM

Giai đoạn 2016 – 2020, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bến Tre luôn nằm trong nhóm các địa phương quản lý điều hành khá – tốt (năm 2016 xếp hạng 12, năm 2017 xếp hạng 5, năm 2018 hạng 4; 2019 hạng 7). Bến Tre được xem là
một trong những địa phương đi tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái KN, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động KN thông qua Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về Đồng khởi KN và phát triển DN tỉnh.

Kết quả nổi bật trong 5 năm qua đã thể hiện rõ quyết tâm cao của bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, DN đến Bến Tre tìm kiếm cơ hội đầu tư để triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển sự nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre – ông Nguyễn Minh Cảnh cho biết: Tính đến cuối tháng 6/2020, toàn tỉnh có 1.523 đơn vị trực thuộc và 2.302 DN thành lập mới (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 1.500 DN). Trong đó, có 341 hộ kinh doanh chuyển lên DN (đạt 52,5%), 321 DN KN (đạt 64,2%), hơn 2.000 hộ cá thể thành lập mới… Lũy kế đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 4.709 DN, 50.457 hộ kinh doanh. Bình quân khoảng 300 người dân/DN, giải quyết việc làm cho hơn 79 ngàn lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *