(TBMK) – Bến Tre đến nay xác định doanh nghiệp (DN) là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và là một mắt xích có vai trò mấu chốt để hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị nông sản theo hướng bền vững.


Đến nay, Bến Tre có 451 DN đầu tư vào nông nghiệp, chiếm 17% tổng số DN đang hoạt động. Tổng vốn đăng ký của các DN đầu tư vào nông nghiệp chiếm 30% tổng số vốn đăng ký của DN trên địa bàn tỉnh. Đây là con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng, mục tiêu của tỉnh trong thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp.

Nông nghiệp được xác định là ngành kinh tế chủ lực. Song, xét về mức độ đầu tư của DN vào sản xuất là chưa đạt yêu cầu. Theo số liệu tổng hợp của Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre, đến tháng 9-2018, giá trị sản xuất của DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 17% tổng giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp. Đóng góp nguồn thu ngân sách của DN nông nghiệp chiếm khoảng 9% so với tổng thu DN toàn tỉnh. Sức cạnh tranh của nông sản tỉnh vẫn còn yếu thế.

Với mong muốn tạo chuyển biến thật sự và mang tính đột phá nhưng bền vững trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, mới đây, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách mới từ Nghị định số 57/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thay thế Nghị định số 210.

thời báo mêkong
Đa dạng sản phẩm từ dừa Bến Tre để xuất khẩu

Tại hội thảo thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh vào tháng 9-2018, ông Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết: Những điểm mới của Nghị định số 57 so với Nghị định số 210 trước đó thể hiện ở 5 điểm. Thứ nhất là việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thứ hai là DN có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất cho vay thương mại khi dự án hoàn thành…

Đặc biệt là DN đầu tư vào dự án được ưu đãi đầu tư và được ngân sách hỗ trợ cho chi phí đào tạo nghề. Đồng thời, DN được hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh…

Ông Cao Văn Trọng cho hay: “Mặc dù so với Nghị định số 210, Nghị định số 57 đã giảm tối đa các hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, điều chỉnh các mức hỗ trợ để hấp dẫn DN, nhưng phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và cơ chế thị trường và hỗ trợ một phần trong tổng đầu tư để tạo trách nhiệm đầu tư đồng vốn của nhà đầu tư, ngăn ngừa lợi dụng chính sách để trục lợi”.

Với những nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, vận dụng tốt các chính sách ưu đãi đã thu hút nhà đầu tư vào nông nghiệp, có một số nhà đầu tư có năng lực trong nước đã ký kết hợp tác với UBND tỉnh Bến Tre và mạnh dạn tham gia làm thành viên, gắn kết lâu dài với hợp tác xã trên địa bàn Bến Tre.

Việt An