(MK - ASEAN) – Ông Nguyễn Việt Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam yêu cầu các ngành, UBND cấp xã xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.

Năm 2020, huyện Mỏ Cày Nam có 95 công trình đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, có 12 công trình từ năm 2019 chuyển sang, đầu tư mới 83 công trình. Tổng kế hoạch vốn năm 2020 là 184,5 tỷ đồng, hiện huyện chỉ mới giải ngân được 57,6 tỷ đồng, tương đương 31,2% kế hoạch vốn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện được lãnh đạo huyện đánh giá là chậm.

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mỏ Cày Nam – ông Bùi Quốc Tài cho biết: “Trong tổng số 95 công trình đầu tư năm 2020, có đến 85% công trình là đường giao thông nông thôn cấp C, hầu hết đang bị chậm tiến độ”.

Xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Hương Mỹ

Nguyên nhân chậm do 4 vấn đề: Dịch Covid-19 xảy ra trong thời gian tháng 3, tháng 4/2020, giãn cách xã hội khiến người dân tham gia thi công, đơn vị thi công phải ngưng thi công công trình. Hạn mặn năm 2020 trên địa bàn huyện diễn ra gay gắt nhất từ trước đến nay, khiến người dân thiếu nước sinh hoạt, công trình xây dựng không có nước ngọt để trộn bê-tông, tưới bảo dưỡng đường. Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn…

Phó chủ tịch UBND xã Hương Mỹ – ông Nguyễn Văn An cho biết: “Kế hoạch vốn năm 2020, Hương Mỹ được phân bổ 3,9 tỷ đồng để thực hiện 5 công trình cấp C. Hiện xã đã giải ngân 397 triệu đồng, đạt 10,2%. Việc huy động dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng được đánh giá là khá, nhưng huy động kinh phí xây dựng thì gặp khó (do tỷ lệ người dân góp 7 phần, nhà nước 3 phần). Bởi để xây dựng 500m đường cấp C cần có 500 triệu đồng, trong đó, người dân phải đóng góp đến 350 triệu đồng (đối với nền hạ đơn giản), việc vận động thu gặp không ít khó khăn”.

Để kịp thời giải ngân nguồn vốn xây dựng năm 2020 (160,7 tỷ đồng) và vốn công trình từ năm trước chuyển sang (23,7 tỷ đồng), UBND huyện Mỏ Cày Nam yêu cầu các ngành, UBND xã khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.

Đến ngày 30/9/2020, các công trình phải giải ngân đạt từ 60% trở lên đối với vốn bố trí cho công trình đó. Nếu không giải ngân kịp sẽ bị cắt nguồn vốn.

UBND huyện Mỏ Cày Nam đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân của từng dự án, công trình hàng tuần về UBND huyện thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, báo cáo tiến độ giải ngân về UBND huyện để có hướng chỉ đạo kịp thời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *