Báo Thời báo MêKông trân trọng giới thiệu cùng độc giả trong và ngoài nước bài viết của Đ/c Phan Văn Mãi - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Tỉnh ủy Bến Tre vừa tổng kết năm 2019, đề ra nghị quyết năm 2020. Nhiều nỗ lực, kết quả rất đáng ghi nhận trong năm 2019, nhưng cũng còn nhiều việc phải làm để về đích trọn vẹn vào cuối nhiệm kỳ - năm 2020.

Đồng chí Phan Văn Mãi – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

*Tăng tốc, tạo bứt phát

Chủ đề năm 2019 là “Tiếp tục tăng tốc, tạo bứt phá”. Thực tế, năm 2019 các ngành, các cấp đã có sự tăng tốc khá đồng bộ, nhiều nội dung đạt kết quả cao thể hiện tính bứt phá. Trên lĩnh vực kinh tế – xã hội, có 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó: thu ngân sách (vượt trên 31%), tăng trưởng kinh tế (đạt 7,39%), TP. Bến Tre đạt đô thị loại II, xây dựng Tầm nhìn chiến lược… là những nội dung thể hiện sự bứt phá rất đáng khích lệ. Về xây dựng đảng, tinh thần trách nhiệm và tính tiến công của các cấp ủy, cơ quan và người phụ trách nâng lên rõ nét; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp đồng bộ và hiệu quả hơn; cải cách hành chính, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện (chỉ số PAPI xếp thứ 1/63, PCI xếp thứ 4/63 tỉnh, thành). Đời sống người dân được cải thiện đáng kể; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tính lũy kế từ đầu nhiệm kỳ, có 16/18 chỉ tiêu Đại hội (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đạt và vượt; còn 2 chỉ tiêu về GRDP bình quân đầu người và tổng kim ngạch xuất khẩu xấp xỉ đạt. Tuy nhiên, đánh giá sâu hơn và so sánh với các địa phương trong khu vực, thì chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa; trước mắt là tập trung xây dựng và triển khai nghị quyết năm 2020 đạt kết quả cao nhất, đồng thời chuẩn bị nghị quyết cho nhiệm kỳ tới (2020 – 2025) với quyết tâm chính trị thật cao thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu có tính thách thức và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và đột phá.

Do vậy, năm 2020 không chỉ là năm về đích mà còn là năm chuẩn bị cho cả nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng.

*Bứt phá về đích

Tỉnh ủy thống nhất chọn chủ đề năm 2020 là “Bứt phá về đích”. Với chủ đề này, Tỉnh ủy xác định quyết tâm thực hiện đạt và vượt tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu chính của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Muốn thực hiện được quyết tâm này thì các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, các ngành, các cấp, từng ban lãnh đạo đến mỗi cán bộ, đảng viên phải cùng quyết tâm, đề cao trách nhiệm, xác định thật cụ thể những việc cần làm để có sự tập trung cao, tạo bứt phá trong năm 2020. Tỉnh ủy yêu cầu HĐND tỉnh và UBND tỉnh sớm tổ chức tổng kết năm, đề ra nghị quyết, kế hoạch năm 2020 với những giải pháp cụ thể, quyết liệt; theo đó, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ngành và cấp cơ sở cũng tiến hành tổng kết, xác định nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để bứt phá về đích.

Các trọng tâm công tác mà các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện trong năm 2020 là: chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020; sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu quả; chủ động phòng chống hạn mặn, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; tập trung giải ngân đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm, tạo quỹ đất thu hút đầu tư; phát triển văn hóa – xã hội, tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng, phát triển chuỗi giá trị cho các nông sản chủ lực, gắn với phát triển công nghiệp chế biến và kết nối thị trường; tập trung nguồn lực và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Phú Thuận và các cụm công nghiệp khác để có điều kiện thu hút đầu tư; thúc đẩy các dự án năng lượng gió đi vào hoạt động, hỗ trợ khởi công các dự án điện mặt trời, dự án phát triển đô thị, thu hút một số dự án công nghiệp lớn không gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án: nâng cấp quốc lộ 60, quốc lộ 57, đường 173, quản lý nguồn nước, bệnh viện đa khoa 500 giường (ODA Hàn Quốc), phối hợp chuẩn bị các điều kiện để sớm khởi công cầu Rạch Miễu 2…

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần có những biện pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của năm 2019, đó là: kết nạp đảng viên chưa đạt số lượng đăng ký, tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật còn ở mức cao, GRDP đầu người chưa đạt chỉ tiêu, kết quả xây dựng 4 tiêu chí cứng theo chuẩn nông thôn mới còn thấp, tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, phạm pháp hình sự và ma túy tăng… Cần xem đây là các nội dung bứt phá và các biện pháp thực hiện phải cụ thể dựa trên việc củng cố chất lượng chi bộ, cấp ủy; phát triển đa dạng các hoạt động hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân; và phát huy sự tham gia, đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong tập trung nguồn lực, giải pháp giải quyết vấn đề.

Về chuẩn bị Đại hội, các cấp ủy cần quán triệt yêu cầu vừa làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, vừa lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thường xuyên. Trong chuẩn bị Nghị quyết Đại hội, cần đảm bảo nguyên tắc liên thông và thể hiện quyết tâm cao trong xác lập các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính. Về nhân sự, phải lựa chọn cấp ủy thật sự tiêu biểu, có khát vọng và năng lực hành động cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội và đưa tỉnh nhà, ngành, địa phương phát triển bứt phá trong thời gian tới. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy những trường hợp cơ hội, tinh thần trách nhiệm không cao, thiếu tiến công. Đối với các địa bàn sáp nhập, cần có sự chuẩn bị kỹ và làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ diện sắp xếp trước khi tiến hành Đại hội.

*Cùng nhau sẽ thành công

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều nhiệm vụ quan trọng và nhiều ngày lễ lớn; là năm của nhiều kỳ vọng.

Với những thành công của năm 2019 và những năm trước đó cho chúng ta bài học kinh nghiệm là khi trên dưới thống nhất nhận thức về mục tiêu chung, cùng hành động thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả to lớn. Tôi mong các cấp ủy, ban lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, luôn tiến công, nêu gương và lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân để cùng nhau hành động và bứt phá về đích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *