(MK - ASEAN) - Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết, năm 2019, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 1481/KH-UBND ngày 1/4/2019 thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 21/1/2019 của Tỉnh ủy Bến Tre về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Bến Tre đã đo đạc lập bản đồ địa chính đối với các cồn mới nổi ven biển thuộc 3 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú để xác lập cơ sở pháp lý đưa vào quản lý nhằm phát triển tiềm năng kinh tế biển của tỉnh.

Hàng năm, ngành TN&MT Bến Tre phối hợp với các ngành và UBND các huyện ven biển tăng cường công tác quan trắc, kiểm soát môi trường ven biển nhằm theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường biển khi có xảy ra.

Mô hình trồng rừng ngập mặn xen trên các ao nuôi thủy sản ở vùng ven biển Bến Tre

Trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, Bến Tre đã xây dựng và đưa vào hoạt động một hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và khu bảo tồn thiên nhiên. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có các khu bảo tồn hiện như: Vườn chim Vàm Hồ, xã Tân Mỹ (huyện Ba Tri), và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước thuộc 2 xã Thạnh Phong và Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú).

Bến Tre cũng xây dựng các dự án bảo vệ đa dạng sinh học và tiến hành khảo sát, thống kê thành phần loài động thực vật cũng như đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước và đề xuất biện pháp BVMT cho các vùng; nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật vùng cửa sông ven biển tỉnh Bến Tre, đề ra các giải pháp quản lý và sử dụng hợp lý, điều tra, khảo sát hiện trạng TN&MT vùng biển ven bờ và đề xuất giải pháp BVMT.

Đến nay, tỉnh Bến Tre đã thực hiện hoàn thành và đang triển khai kết quả dự án “Phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn 3 huyện ven biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, trong phạm vi vùng bờ 6 hải lý. Đây là công cụ quản lý quan trọng để ngành TN&MT tham mưu UBND tỉnh Bến Tre thực hiện công tác giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong thời gian tới.

Đồng thời, tỉnh đang thực hiện dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre” nhằm bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên của vùng bờ, giảm thiểu sạt lỡ bờ biển, ứng phó với BĐKH, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển. Hiện, dự án đã thực hiện xong giai đoạn 2 là xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển, và đang thực hiện giai đoạn cuối là cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Theo ông Bùi Minh Tuấn, đối với công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tổn thất do thiên tai và ứng phó BĐKH, nước biển dâng, Sở TN&MT Bến Tre đã phối hợp với các ngành và UBND các huyện ven biển tăng cường công tác quan trắc, kiểm soát môi trường vùng ven biển để theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường biển khi có xảy ra; đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình, khí hậu, thời tiết, chủ động lập kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo lực lượng phương tiện, phối hợp sẵn sàng đối phó kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *