(TBMK) - Hiện nay, tình trạng xâm nhập mặt ngày càng kéo trên địa bàn huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đã có ảnh hưởng không nhỏ tới diện tích nuôi trồng thủy sản, khiến người dân lo lắng không yên.

 


Nước mặn đã ảnh hưởng đến nuôi tôm càng xanh trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng và kéo dài đã ảnh hưởng đến nuôi thủy sản của người dân. Diện tích cá tra bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn khoảng 603ha,  trong đó diện tích bị thiệt hại 101,4ha tại các xã: Phước Long, Hưng Phong và Sơn Phú (huyện Giồng Trôm); xã Thành Thới A, Cẩm Sơn (huyện Mỏ Cày Nam).

Diện tích nuôi tôm càng xanh bị ảnh hưởng khoảng 3.113ha, trong đó diện tích bị thiệt hại 957 ha, tỷ lệ thiệt hại ước khoảng 30% tập trung chủ yếu ở các xã trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Riêng diện tích cá tra, cá trê, cá mè… nuôi xen canh, quảng canh bị ảnh hưởng khoảng 850ha, trong đó diện tích bị thiệt hại 280ha, tỷ lệ thiệt hại ước khoảng 30% tập trung tại huyện Thạnh Phú, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *