(TBMK) - Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện “Xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT) giai đoạn 2016 - 2020”, đến cuối năm 2018, thành phố có 8/10 phường đạt chuẩn VMĐT. Quán triệt tinh thần năm “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” 2019, Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng 2 phường Phú Khương và Phường 8 đạt chuẩn phường VMĐT, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo tiền đề cho việc xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn VMĐT vào năm 2020.

Một góc thành phố Bến Tre

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Bến Tre đã yêu cầu: Phường 8, phường Phú Khương rà soát các chỉ tiêu chưa đạt ở đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, cùng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành 30/30 tiêu chí phường VMĐT.

Đoàn công tác của Thành ủy do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, đánh giá các tiêu chí phường VMĐT tại 2 phường với phương châm đúng thực chất, không chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đó, tập trung kiểm tra các tiêu chí như: nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Ngoài sự hỗ trợ, hướng dẫn từ phía thành phố, hệ thống chính trị ở các phường đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Đảng ủy, UBND các phường phân công thực hiện các tiêu chí cụ thể cho từng cá nhân, từng ngành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện để có kế hoạch chấn chỉnh phù hợp và kịp thời, tạo được sự nhịp nhàng, đồng bộ từ phường đến khu phố, tổ nhân dân tự quản, huy động sức mạnh cộng đồng tham gia thực hiện các tiêu chí.

Qua kiểm tra mới đây, 2 đơn vị: phường Phú Khương và Phường 8 được Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Bến Tre đánh giá đạt 30/30 tiêu chí phường VMĐT. Hai đơn vị này cũng vừa tổ chức lễ đón nhận phường đạt chuẩn VMĐT trong tháng 8/2019. Nét nổi bật ở 2 phường là công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, nhiều điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị như: khu vực trước chợ An Hòa, chợ cầu Bà Mụ, chợ Tú Điền, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Đoàn Hoàng Minh… được kiềm chế, kéo giảm. Công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đạt kết quả tích cực.

Từ năm 2016 đến nay thực hiện 12 công trình giao thông các loại với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 700 triệu đồng, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được kéo giảm. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện đúng chính sách, đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đặc biệt, ở những đơn vị này khắc phục cơ bản tình trạng vứt rác bừa bãi, thả rông vật nuôi.

Như vậy đến nay, TP. Bến Tre đã có 10/10 phường đạt chuẩn phường VMĐT, góp phần cho TP. Bến Tre thực hiện đạt 27/35 tiêu chí thành phố VMĐT. Việc đạt chuẩn phường VMĐT sẽ tạo tiền đề quan trọng để các địa phương tiếp tục phát triển toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.