(TBMK) - Trong 6 tháng qua, thành phố quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện các mô hình kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương, Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Với tinh thần “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân TP. Bến Tre đã có sự tập trung quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Thành ủy năm 2019 và đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ thực hiện trên 17 ngàn tỷ đồng, tăng 16%. Du lịch phát triển đa dạng về sản phẩm; loại hình phục vụ, lượng khách tham quan, doanh thu tăng cao; đã phát triển mới du lịch Hạ Thảo ở Nhơn Thạnh, 2 bến đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng và đưa vào thí điểm “Phố ẩm thực du lịch đêm Bến Tre”.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ của TP. Bến Tre đạt trên 17 ngàn tỷ đồng

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt khá. Hoạt động xúc tiến đầu tư đạt kết quả khá tốt, có nhiều nhà đầu tư đến xin lập dự án với quy mô khá lớn. Trong đó, có Dự án khu đô thị phía Nam, xã Mỹ Thạnh An; Dự án khu đô thị Tây Bắc; Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương; Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đang thực hiện bàn giao mặt bằng khu LIA, Phường 6, Phường 8 và ban hành thông báo thu hồi đất để bàn giao mặt bằng triển khai thi công.

Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ đột phá là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II. Hiện đang tập trung triển khai Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP. Bến Tre và chuẩn bị thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố.

Đề án xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị, giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt 22/35 tiêu chí; hiện đang tập trung các giải pháp để xây dựng đạt thêm 10 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí thành phố văn minh đô thị lên 32/35 tiêu chí. Phấn đấu hoàn thành 2 đơn vị đạt chuẩn phường văn minh đô thị là Phường 8, Phú Khương đã cơ bản đạt 30/30 tiêu chí. Hiện thành phố đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn tất thủ tục đề nghị công nhận cho Phú Hưng, Sơn Đông; còn lại xã Mỹ Thành đạt 10/19 tiêu chí. Riêng xã Phú Nhuận sẽ tiếp tục đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 – 2020.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bến Tre Võ Thanh Hồng, để thực hiện thành công Nghị quyết Thành ủy năm 2019, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ đề “tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá”, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Lãnh đạo tốt việc triển khai các bước chuẩn bị Đại hội Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa các ngày lễ lớn, kỷ niệm lớn cuối năm 2019…