(MK - ASEAN) - Làng Văn hóa - Du lịch Chợ Lách gồm 4 ấp: Vĩnh Nam (xã Vĩnh Thành); Đông Kinh (xã Vĩnh Hòa); Lân Đông (xã Phú Sơn) và An Hòa (xã Long Thới).

Làng Văn hóa – Du lịch Chợ Lách sẽ được kết nối thành một vòng khép kín qua các trục đường chính, đi qua nhiều ấp với tổng diện tích là 1490,88 ha, trong đó có 534ha thuộc địa bàn 4 ấp nêu trên được chọn là điểm nhấn để xây dựng thiết kế hạ tầng và ý tưởng cảnh quan cho Làng.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và vốn doanh nghiệp, hộ dân, dự kiến dự án sẽ đầu tư khoảng 242 tỷ đồng cho các hoạt động như: Triển khai thực hiện đề án, xây dựng thương hiệu, xúc tiến truyền thông, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng trung tâm điều phối Làng Văn hóa – Du lịch, trạm dừng chân; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch; xây dựng các dịch vụ du lịch homestay, nghỉ dưỡng và tổ chức các hoạt động của Làng Văn hóa – Du lịch Chợ Lách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *