(TBMK) – Sở Công thương tỉnh Bình Dương đã và đang có nhiều nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, kết nối giao thương, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Theo Sở Công thương Bình Dương, năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, các sản phẩm công nghiệp thiết yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng duy trì được tốc độ sản xuất, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 tăng 9,79% so cùng kỳ (năm 2017 tăng 10,98%), vượt 0,79% so với kế hoạch năm 2018 (kế hoạch 2018 tăng 9%). Chỉ số sản xuất công nghiệp liên tục tăng qua các tháng (3 tháng tăng 7,43%; 6 tháng tăng 8,86%; 9 tháng tăng 9,37%).

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm 2018 duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, các sản phẩm công nghiệp thiết yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng duy trì được tốc độ sản xuất, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chính của Bình Dương. Nhóm hàng công nghiệp vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và luôn duy trì được mức tăng trưởng cao từ 12 – 15% so với cùng kỳ, trong đó sản phẩm gỗ, dệt may, da giày, điện tử tiếp tục là những mặt hàng có tỷ trọng cao nhất, chiếm khoảng 78,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh. Nhóm các mặt hàng nông sản tuy có nhiều biến động về giá xuất khẩu nhưng nhìn chung vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định từ 5 – 7% so với cùng kỳ…

Kết quả này cho thấy các chính sách của Trung ương, ngành công thương và địa phương về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp công thương nghiệp thường xuyên duy trì được năng lực sản xuất, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Sở Công thương Bình Dương Thăm doanh nghiệp đầu năm mới 2019

Năm 2019, Bình Dương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,5% so cùng kỳ; giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 10,6% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 18% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 15,5% so cùng kỳ…

Đặc biệt, để thực hiện tốt Chương trình XTTM năm 2019, Sở Công thương tỉnh tổ chức sự kiện kết nối cung – cầu mặt hàng gỗ và thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình Dương với các đối tác trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia triển lãm trong và ngoài nước nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường trong nước để tiêu thụ hàng hóa, Tổ chức đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương tham gia 13 hội chợ triển lãm và hội nghị kết nối cung – cầu do các tỉnh, thành phố

bạn tổ chức và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia 6 hội chợ triển lãm tại nước ngoài. Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bình Dương tại châu Âu; tiếp tục thực hiện và triển khai ứng dụng Sàn thương mại điện tử tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, Sở cũng đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện tốt các đề án khuyến công địa phương và quốc gia năm 2019. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ từ chương trình, đề án khuyến công quốc gia. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, giám sát, thiết kế các công trình công nghiệp và chiếu sáng công cộng; các lớp đào tạo, tập huấn, huấn luyện; tiếp tục tìm kiếm và thực hiện kế hoạch kiểm toán năng lượng và sản xuất sạch hơn.

Bên cạnh công tác hỗ trợ, Sở cũng tăng cường công tác thanh kiểm tra các lĩnh vực thuộc ngành quản lý như điện, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, chiết nạp gas (LPG), hóa chất nhằm quản lý doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thực hiện công tác thanh, kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc chức năng.

Trong năm 2019, Sở tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường mà không nhận hỗ trợ vốn vay; kết hợp tổ chức bán hàng lưu động đưa hàng hóa bình ổn về khu vực khu, cụm công nghiệp và các xã trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cả, chất lượng và thời gian đúng theo kế hoạch. Chủ động đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” qua các Phiên chợ Vui tạo sự hưởng ứng, phấn khởi của người dân tại các huyện xa đô thị.

Việt An - Ngô Tuấn