(MK - ASEAN) - Giai đoạn 2020-2025, huyện Bàu Bàng sẽ tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường huyện đạt 60 - 70%. Chú trọng đầu tư mới các tuyến đường giao thông theo định hướng quy hoạch giao thông tỉnh Bình Dương, như ĐH626, ĐH619 nối dài, ĐH624… Ngoài ra, huyện tập trung đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn, phấn đấu nâng tổng số km đường xã nhựa hóa và bê tông hóa đạt 50 - 60%. Trong đó chú trọng đầu tư các tuyến đường liên ấp, liên xã.

Sau khi tách ra từ TX.Bến Cát, giai đoạn 2015-2019, huyện Bàu Bàng đã tập trung đầu tư hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường huyện đã được nâng cấp bê tông nhựa, duy tu sửa chữa như tuyến đường liên ấp từ quốc lộ 13 (xã Trừ Văn Thố) đến ĐT750 (xã Cây Trường II), ĐH619, ĐH613, ĐH610, ĐH611, ĐH620…

Hệ thống hạ tầng giao thông trong Khu công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bàu Bàng cũng đang đầu tư hoàn thiện. Đến nay, tổng số km đường huyện đã nhựa hóa và bê tông hóa là 72,977km, đạt 90,7%, so với năm 2014 tăng 9,32%. Bên cạnh đó, các tuyến đường giao thông nông thôn được tập trung đầu tư. Tổng số km đường xã 448.93km, nhựa hóa và bê tông hóa là 151,63km, đạt 33,8%, so với năm 2014 tăng 28,48%.

Quốc lộ 14 qua thành phố Đồng Xoài

Giai đoạn 2014- 2019, Bàu Bàng đã được đầu tư xây dựng 179,8km đường điện. Trong đó 130,2km đường dây điện trung áp, 49,6km đường dây điện hạ áp và các trạm biến áp, tổng mức đầu tư 582.700 triệu đồng. Tỷ lệ số hộ có điện sử dụng thường xuyên là 99,99%, so với năm 2014, tăng 0,11%. Điều này đã tạo động lực lớn cho việc phát triển sản xuất kinh doanh cũng như phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân ngày một tốt hơn.

Với vai trò là một huyện công nghiệp phía Bắc của tỉnh Bình Dương, đến nay hạ tầng Khu công nghiệp – đô thị Bàu Bàng đã hoàn chỉnh. Khu công nghiệp Tân Bình có một phần diện tích 95,18ha thuộc địa bàn huyện đã đi vào hoạt động. Ngoài ra, huyện đang phát triển thêm 2 khu công nghiệp Lai Hưng 600ha và Cây Trường 700ha. Hiện tại, trong Khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng có 7 khu dân cư với diện tích 1.160ha. Trên địa bàn huyện còn có 25 dự án khu nhà ở đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án với tổng diện tích 451,29ha. Huyện đã và đang thực hiện xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên diện tích 932.792m2với hơn 31.080 phòng, đáp ứng nhu cầu ở cho hơn 93.240 người.

Ông Lê Khắc Tri – Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, cho biết: “Kế thừa và phát huy thành quả của những năm trước, chính quyền và nhân dân địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tăng tỷ trọng đường có quy mô, kết cấu mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng nhằm năng cao chất lượng sử dụng và tuổi thọ công trình. Đến nay, hạ tầng giao thông của huyện tương đối được đồng bộ đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, thay đổi diện mạo đô thị”.

Từ nay đến năm 2030 khi các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bàu Bàng hiện hữu, mới thành lập và mở rộng đưa vào khai thác khoảng 4.355ha, các tuyến đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng, Bàu Bàng – Phú Giáo – Bắc Tân Uyên được đầu tư xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện phát triển nhanh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *