(TBMK) - Cục Hải quan Bình Dương vừa tổ chức lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với 3 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn gồm Công ty Cổ phần Logistics U&I, Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Bình Dương, Công ty TNHH Sonova Operations Center Việt Nam.

Đại diện Phòng Giám sát quản lý Cục Hải quan Bình Dương cho biết: Mục đích của ký kết hợp tác là nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của cộng đồng DN; hình thành nhóm công tác hải quan – DN là hạt nhân tích cực trong việc hợp tác cùng cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động đối tác hải quan – DN. Bên cạnh đó, việc ký kết này cũng nhằm hướng dẫn, hỗ trợ DN thực thi đúng quy định của pháp luật về hải quan, tự giác tuân thủ và ngăn ngừa vi phạm pháp luật hải quan; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan, minh bạch hóa hoạt động và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan…

Sau thảo luận, góp ý, hai bên đã thực hiện ký kết 5 nội dung hợp tác, gồm: Trao đổi thông tin về chính sách pháp luật hải quan, chương trình, kế hoạch, hoạt động hợp tác hải quan – DN và thực thi pháp luật, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; xây dựng chính sách pháp luật, các giải pháp cải cách hiện đại hóa trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hợp tác trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan; hỗ trợ giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan; giám sát thực thi pháp luật hải quan.