(MK - ASEAN) - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Bình Dương, sau khi đi khảo sát thực tế tại các khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, tỷ lệ đô thị hóa tỉnh đến năm 2020 là 82%; tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở toàn tỉnh đến năm 2021 đạt khoảng 77,1 triệu m2 sàn; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30,3 m²/người; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 99,62%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 98%; tỷ lệ quy hoạch chung đô thị được phê duyệt là 10/10 đạt 100% và tỷ lệ quy hoạch chung thị trấn được phê duyệt là 4/4 đạt 100%; tỷ lệ quy hoạch phân khu được phê duyệt là 41/45 phường, đạt 91,1%; tỷ lệ quy hoạch nông thôn mới được phê duyệt là 46/46 xã, đạt 100%.

Trong thời gian 10 năm, từ 2011-2020 Bình Dương đã phát triển các loại hình nhà ở xã hội (NƠXH), tỉnh hiện có 40 dự án NƠXH hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng lao động xây nhà cho công nhân, nhà trọ người dân tự xây cho thuê với tổng diện tích trên 1,7 triệu m2 sàn, trên 600.000 phòng trọ cho thuê đã góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho trên 1.481.000 người lao động.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở ngành

Mục tiêu của Bình Dương đặt ra trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu phát triển thêm 1 triệu căn nhà nhằm giải quyết chỗ ở cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.

Tiếp tục phát triển NƠXH phục vụ nhu cầu cho nhà ở cho công nhân, người lao động, người thu nhập thấp tại đô thị, nhà xã hội khác và một phần nhu cầu nhà ở tái định cư tại các đô thị. Tập trung phát triển nhà ở công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những kết quả Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua. Bình Dương là tỉnh năng động sáng tạo, luôn đi đầu trong phát triển, là điểm sáng của cả nước. Trong sự phát triển chung của tỉnh có sự đóng góp của ngành xây dựng. Các chỉ tiêu liên quan đến ngành xây dựng của tỉnh đều đạt cao hơn so với bình quân của cả nước. Trong phát triển NƠXH Bình Dương luôn là một trong những tỉnh đi đầu, được quan tâm từ rất sớm, và đang đạt hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà ngành Xây dựng của tỉnh đang phải đối mặt, ủng hộ định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm quy hoạch kiến trúc, quy hoạch quản lý đô thị, đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị; nâng chất các tiêu chí đô thị trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh việc triển khai các chương trình NƠXH; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *