(MK - ASEAN) - Tuy phải thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhưng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cục trưởng Cục Thống kê Bình Phước Bao Văn Tâm phát biểu tại buổi họp báo

Ngày 29/6, Cục Thống kê Bình Phước tổ chức họp báo công bố số liệu thông kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện hơn 21 ngàn tỷ đồng, tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 6.826 tỷ đồng, đạt 61,11% so với dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, tăng 80,56% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,38% so với cùng kỳ.

Cũng trong 6 tháng, toàn tỉnh có 620 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký hơn 11 ngàn tỷ đồng, tăng 18,8% về số doanh nghiệp và tăng 64% về số vốn đăng ký; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,731 tỷ USD, tăng 46,76% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, Bình Phước đã giải quyết việc làm cho hơn 26 ngàn lao động, đạt 68,54% kế hoạch năm.

Một kết quả phấn khởi của Bình Phước là tăng trưởng kinh tế 6,16%, thuộc nhóm cao của cả nước. Kết quả tăng trưởng khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng khá trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *